Al-Mahdi Institute : Education & Research

Research

 

Prowadzimy badania nad wszystkimi obszarami muzułmańskich dyscyplin naukowych, szczególnie skupiając się na teoretycznych i praktycznych wyzwaniach stojących przed muzułmanami we współczesnym świecie.

Łącząc ze sobą klasyczną metodologię tradycyjnych seminariów muzułmańskich z nowoczesnymi metodami studiów nad islamem i muzułmańskimi społeczeństwami, Instytut Al-Mahdi stara się rozwijać nowe idee i koncepcje wnoszące istotny wkład w dyskurs tradycyjnych seminariów, zachodnich uniwersytetów oraz szerszego społeczeństwa.

Przykłady naszej działalności naukowej: 

Warsztaty prawodawstwa islamu

Regularne warsztaty, których gośćmi są wiodące autorytety z całego świata islamu, podczas których podejmowane sa wyzwania i problemy związane z praktyką szariatu we współczesnym świecie.

 

Konferencje naukowe

Instytut regularnie organizuje konferencje naukowe będące platformą wymiany idei przez tradycyjnych uczonych muzułmańskich i środowisko akademickie w zakresie tematyki islamu i jego roli we współczesnym społeczeństwie. 

 

Tłumaczenia

Instytut podejmuje się tłumaczenia na język angielski oraz inne języki europejskie istotnych dzieł tradycji muzułmańskiej.

Są to zarówno klasyczne prace z dziedziny teologii islamu, jak i pozycje dotyczące współczesnej problematyki islamu i myśli muzułmańskiej.

 

Stypendia

Instytut Al-Mahdi ma zaszczyt zaoferować stypendia dla studentów z Polski. Dotyczy to zarówno studentów zainteresowanych pełnym czteroletnim programem nauczania jak i osób pragnących zyskać solidne podstawy języka arabskiego i głównych dziedzin islamu podejmując studia jedynie na pierwszym roku. Stypendium obejmuje czesne oraz zakwaterowanie. Oferujemy także studia za pośrednictwem internetu dla ograniczonej liczby studentów.