Al-Mahdi Institute : Education & Research

Research

 

Het doel van AMI Onderzoek is wetenschap en onderzoek in alle gebieden van islamitische studies te promoten, in het verleden en heden, met een speciale focus op studies die de praktische en theoretische uitdagingen doordringen waar moslims in de hedendaagse wereld voor komen te staan. Met zijn vermogen om de beste traditionele leermethodes samen te brengen met moderne benadering tot de studie van islam en de moslimgemeenschap, heeft AMI Onderzoek tot doel te voorzien in een middelpunt voor de ontwikkeling van cutting edge onderzoek en denken, en in staat bijdrages te leveren aan traditionele theologische hogeronderwijs kringen, de academische wereld, en de samenleving in bredere zin. Enkele kernactiviteiten van AMI Onderzoek zijn:

Hedendaagse Fiqhi Kwesties Reeks

Een periodieke workshop- en publicatiereeks, waarbij befaamde geleerden en ayatollahs van over de hele wereld worden samengebracht om de uitdagingen die komen kijken bij het praktiseren van de sharia in de hedendaagse wereld onderuit te halen. De workshops bevorderen het debat en de verspreiding van ideeën en oplossingen voor problemen die vanuit de gemeenschap worden aangedragen. Volledige papers worden elk jaar verzameld en gepubliceerd, om als wetenschappelijke referentie te dienen voor cutting edge denken in het Engels, en een scala aan rechtvaardigingen te betogen achter alledaagse fiqhi regels.

Onderzoeksseminars

Onderzoeksseminars bieden een periodiek platform om ulama, academische onderzoekers, studenten, en andere vakmensen uit verschillende instellingen samen te brengen en ideeën en informatie uit te wisselen. Het doel is om cutting edge onderzoek met betrekking tot de interesses van AMI in de studie van islam en moslimgemeenschappen onder de aandacht te brengen, te ontwikkelen, en te stimuleren.

 

Vertalingen 

De vertalingen van wetenschappelijke werken mogelijk maken die een significant effect hebben op islamitisch religieus denken in het Engels, en die interessant kunnen zijn voor zowel de wetenschappelijke gemeenschap als de doorsnee mens.

Deze omvatten:

EEN: Werk aangaande de leer, doctrines, rituelen, en wetenschappelijke erfenis van de school van Ahl al-Bayt.

TWEE: Werk dat inspeelt op de hedendaagse uitdagingen voor islam en islamitisch religieus denken.

 

Beurzen 

Een aantal kleine toelages en beurzen zijn beschikbaar om de ontwikkeling en publicatie van onderzoek in lijn met de doelen en oogmerken van het Al-Mahdi Instituut te stimuleren. Deze ondersteunen opkomende geleerden en wetenschap, voortbordurend op de leer van de profeet Mohammed en zijn vlekkeloze nageslacht, om bij te dragen aan de dialogen omtrent de maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag.