Al-Mahdi Institute : Education & Research

Research

 

Cílem výzkumu na AMI je podporovat vzdělání a výzkum ve všech oblastech islámských studií, přítomných i minulých, se zaměřením na ta studia, která  budou schopná podat odpovědi na praktické a teoretické problémy, kterým čelí muslimové a muslimské náboženské myšlení v dnešním světě.

Pomocí kombinace klasických vzdělávacích metod a moderního přístupu ke studiu islámu a muslimské společnosti je cílem Al-Mahdi institutu  poskytnout centrum pro rozvoj výzkumu a myšlení a tím je schopný přispět k tradičním vzdělávácím kruhům, akademické obci i širší společnosti.

Některé z hlavních aktivit AMI výzkumu jsou:

Současné záležitosti Fiqhu

Pravidelný kurz  a série publikací, které spojují věhlasné učence z celého světa, kteří řeší problémy praktikování šaríi v dnešním světě.

Výzkumné semináře

Výzkumné semináře nabízejí pravidelnou platformu  pro učence, akademické badatele,  studenty a ostatní členy  různých institucí, aby si mohli vyměňovat nápady a informace a tím představili, rozvíjeli a podporovali výzkum související se zájmy AMI o studium islámu a muslimských společností. 

Překlady

AMI umožňuje překlady vědeckých děl, které mají značný vliv  na muslimské náboženské myšlení v anglickém jazyce, a které jsou určeny jak pro vzdělance tak pro širší společnost. Překlady zahrnují:

ZAPRVÉ: Díla týkající se učení, doktrín, rituálů a vzdělaneckého dědictví školy Ahlul bajt.

ZADRUHÉ: Díla, jež podávají informace o rozvoji reakcí na současné problémy, kterým čelí islám a muslimské náboženské myšlení v dnešní společnosti.

Dotace

Nabídka malých grantů a dotací  jako stimul pro rozvoj a publikaci výzkumu v souladu s cíly Al-Mahdi institutu. AMI podporuje a napomáhá budoucím učencům a vzdělanosti, čerpající z učení proroka Muhammada a jeho rodiny, které poskytují holistické odpovědi na problémy v dnešní společnosti.