Al-Mahdi Institute : Education & Research

Outreach

 

Het AMI gelooft in het bestaan van gedeelde menselijke waarden, evenals in de aangeboren sociale drijfveer naar vooruitgang en ontwikkeling. Het streeft ernaar, op basis van de leer van de Koran, de profeet, en zijn vlekkeloze nageslacht, te werken met religieuze en seculiere gemeenschappen om een bijdrage te leveren aan de menselijke ontwikkeling. In lijn met deze gedeelde waarden, is het doel van AMI Outreach om een platform te creëren voor uitwisseling van ideeën voor geleerden, en een middelpunt te zijn waar mensen uit verschillende gemeenschappen kunnen discussiëren en hun gedachten vrijelijk kunnen uiten. Sommige van de huidige activiteiten van AMI Outreach omvatten:

Gemeenschap: Hulp bieden bij de behoeften van gemeenschappen van gewone mensen verspreid over Europa door de verspreiding van primair bronnenmateriaal in verschillende Europese talen, evenals het houden van verschillende culturele en religieuze evenementen in heel Europa.

Inter- en intrareligieuze projecten: Werken aan de verwezenlijking van het gemeenschappelijk goed vanuit de ethiek van het geloof, en met het oog op het doen toenemen van wederzijdse waardering en gelijkgezinde betrekkingen te versterken.

Voorlichtend en adviserend: Bevordert representatie richting regerings- en non-gouvernementele instellingen om advies en consultatie te bieden met betrekking tot islam, met het oog op bij te dragen aan alle aspecten van de burgermaatschappij.