Al-Mahdi Institute : Education & Research

Outreach

 

AMI - Beson në ekzistencën e vlerës së përbashkët të njeriut si dhe rilindjen e një shoqërie të re të përparuar dhe të zhvilluar. Duke përdorur mësimin e Kuranit të Shenjtë,  Pejgamberit (pqmtf)  dhe Familjes së tij të pastër, AMI me përhapjen e tij përpiqet të punojë me shoqëritë religjioze dhe shekullare në mënyrë që ti shërbejë zhvillimit shoqëror.

Në përputhje me këto vlera të përbashkëta objektivi i AMI-it  shtrihet me qëllim që të krijojë një platformë për përhapjen e ideve të dijetareve dhe të veprojë si një qendër ku njerëzit prej shoqërive të ndryshme mund  të bisedojnë dhe ti shprehim mendimet e tyre lirshëm. Disa nga aktivitetet aktuale të Përhapjes së  AMI –it e përfshijnë:

Komunitetin: Lehtësimin e nevojave të komuniteteve vendore nëpër Evropë në përhapjen e materialeve nga burimet kryesore në një nivel të lartë të gjuhëve evropiane si dhe drejtimin e një shumë ngjarjeve kulturore dhe fetare në të gjithë Evropën.

Projektet Brendshme dhe Bashkëpunimi Ndër - Fetarë: Duke përfshirë punën me karakter  religjioz, për të arritur një të mirë të përbashkët,  me synim të  pasqyrimit të vlerësimeve të ndërsjellët dhe ngritjen e marrëdhënieve shoqërore.

Këshilluesit dhe konsekulenca: Lehtëson përfaqësimin te institucionet qeveritare dhe jo qeveritare,  që t’ iu ofrojë këshilla dhe konsultime mbi çështjet lidhur me islamin, me synimin për të kontribuar në të gjitha aspektet e shoqërisë qytetare.