Al-Mahdi Institute : Education & Research

Outreach

 

A mindenkire egyenlő arányban vonatkozó közös emberi értékek  létezésének illetve és az emberi természet szívének jobbá tételére való törekvés  biztos tudatával, az AMI a Qur’an, a Próféta és feddhetetlen leszármazottainak az emberi jóság értékeiről szóló tanításait felhasználva arra törekszik, hogy a Muszlim és nem Muszlim közösségekkel, együtt a szekuláris alapú hagyományokkal, az emberi fejlődést szolgálja.

Ezen értékekkel párhuzamosan az AMI Outreach feladata létrehozni  az eszmék terjesztésére alkalmas platformot és olyan központként szolgálni, ahol a különböző közösségekhez tartozó emberek  szabadon tudják megvitatni és kifejezni gondolataikat. Az AMI jelenlegi Outreach tevékenységei:

 

Közösség: Hamisítatlan közösségek kialakulásának elősegítése Európa szerte oly módon, hogy az Imámoktól közvetlenül származó anyagokat számos európai nyelven elérhetővé teszi ,valamint kultúrális és vallási eseményeket segít megrendezni Európa szerte.

Valláson belüli és Vallások közti projektek: a kölcsönös megbe-csülés szellemiségének növelé-sével, számos csatornán keresztül, hozzájáruljunk az együttműködés szellemének hangsúlyozásához és a hit szellemiségén keresztül munkálkodjunk a közös jó megvalósítása érdekében.

Tanácsadó és Szakértő: lehetővé teszi a kormányzati és nem kormányzati intézetek irányába történő képviseletet, hogy tanácsot adjon és szakértőként vegyen részt az Iszlámot és a Shariát érintő ügyekben, azzal a céllal, hogy közreműködjön a civil társadalom minden ügyében.