Al-Mahdi Institute : Education & Research

Outreach

 

Protože má AMI pevnou víru v existenci společných lidských hodnot, které všichni sdílejí stejnou měrou, a touží po zlepšení stavu lidské společnosti, využívá učení Qur’ánu, Proroka a jeho rodiny o hodnotách lidské laskavosti ve snaze pracovat s muslimskými i nemuslimskými komunitami spolu se sekulárně založenými tradicemi, aby mohl posloužit lidskému rozvoji.

V souladu s těmito hodnotami je cílem programu AMI Outreach vytvořit  pro učence platformu pro šíření myšlenek a fungovat jako centrum, kde lidé z různých komunit mohou diskutovat a svobodně vyjádřit svoje myšlenky. Některé ze současných aktivit AMI Outreach zahrnují

Komunitu: Umožňuje rozvoj  komunit v Evropě pomocí šíření primárních děl v řadě evropských jazyků. AMI také hostí různé kulturní a náboženské události po celé Evropě.

Inter a Intra-náboženské projekty: Naším plánem je zlepšit vzájemné porozumění a přispívat různými způsoby ke zvýšení ducha spolupráce a pomocí étosu víry usilovat o získání všeobecného blaha.

Poradenství: umožňuje reprezentaci  u vládních i nevládních institucí s cílem nabídnout poradenství týkající se islámu a  šarí’i ve snaze přispět ke všem aspektům lidské společnosti.