Al-Mahdi Institute : Education & Research

Education

 

Het Al-Mahdi Instituut werd opgericht met als centrale doelstelling het vestigen van een onderwijsinstelling in Europa die studenten kan voorzien van een geavanceerde opleiding in islamitische studies en Arabisch, speciaal op maat gemaakt voor de behoeften van degenen die leven in multiculturele en pluralistische omstandigheden.

Het Vierjarig Hawza Programma

Het Vierjarige Hawza Programma aan het Al-Mahdi Instituut is een intensieve en aangepaste vorm van dat wat aan de traditionele islamitische onderwijsinstellingen in Najaf en Qom wordt gedoceerd. Het biedt zijn studenten een grondige scholing in lezen, analyseren en contextualiseren van klassieke teksten, met een sterke benadrukking van het gebruik van moderne theorieën in de studie van religie, theologie, en taal. Echter, in tegenstelling tot andere centra van islamitische studie, wordt dit curriculum volledig in het Engels en Arabisch aangeboden en is speciaal ontworpen om studenten hulp te bieden in het behandelen van zorgen van moslims in de huidige wereld. Het Vierjarige Hawza Programma richt zich erop onderstaande te blijven voortbrengen: 

EEN: Vernieuwende denkers die in staat zijn een bijdrage te leveren aan islamitisch gedachtegoed door betrokkenheid met ulama en traditionele islamitische onderwijscentra, zoals de voorbeeldhawza’s en -madaris van Qom, Najaf, Medina, Caïro, en nationale en internationale centra van de academische wereld.

TWEE: Traditioneel opgeleide en zorgvuldige geleerden die in staat zijn de media, overheidsinstanties en niet-gouvernementele instellingen te informeren, en burgerinitiatieven die door de leer van de Ahl al-Bayt het menselijke gezicht van islam laten zien en promoten.

 

Het Korte Cursus Programma

Het Korte Cursus Programma verbreedt toegang tot islamitische studies en taaltraining van hoge kwaliteit. Het is erop gericht aan de vraag voor post-madrassa en volwassenenonderwijs te beantwoorden als een middel om te helpen bij de intellectuele en spirituele ontwikkeling van individuen en gemeenschappen. Het doel is een dieper begrip van islam en de leer van de profeet en zijn vlekkeloos te bevorderen.

De niet-dogmatische en open filosofie van het Instituut maakt het mogelijk deze cursussen open te stellen voor zowel moslims als niet-moslims.

Cursussen zijn zowel op de campus als virtueel over de hele wereld toegankelijk