Al-Mahdi Institute : Education & Research

Education

 

Al-Mahdi Institute byl založen s cílem zřídit vzdělávací centrum v Evropě, které by poskytlo studentům pokročilou výuku islámských studií a arabštiny, přizpůsobenou speciálně pro potřeby těch, kteří žijí v multikulturním a pluralistickém prostředí.

Čtyřletý hawza program

Čtyřletý hawza program v Al-Mahdi institutu je intenzivní a modifikovaná forma tradičního vzdělávání, které je poskytováno v muslimských centrech v Nadžafu a Qumu. Svým studentům nabízí  důkladnou průpravu ve čtení, analyzování a kontextualizování klasických textů, také však klade důraz na užití moderních teorií ve studiu náboženství, teologie a jazyka. Narozdíl od ostatních center muslimského učení je studium poskytováno výhradně v angličtině a arabštině a je  specificky modelováno pro studenty, aby byli schopni se zabývat problémy muslimů v dnešní době. Čtyřletý hawza program si klade za cíl vyškolit:

ZAPRVÉ: Novátorské myslitele, kteří budou schopni obohatit muslimské myšlení prostřednictvím spolupráce s učenci a tradičními centry islámského učení jako jsou hawzy a madrasy v Qumu, Nadžafu, Medíně a Káhiře a národními i  mezinárodními centry vzdělanosti.

ZADRUHÉ:  Tradiční zásadové a svědomité učence schopné informovat média, vládní i nevládní instituce a komunity o lidské tváři islámu skrze učení Ahlul bajt a.s.

 

Krátké kurzy

Naše krátké kurzy rozšiřují přístup ke kvalitnímu islámskému studiu a   jazykovým kurzům pro post-madrasové vzdělání a vzdělání  pro dospělé, které umožní intelektuální a duchovní rozvoj jednitlivců i komunit, díky čemuž se jejich mysli otevřou k hlubšímu pochopení islámu a učení proroka Muhammada a jeho rodiny.

Nedogmatická a otevřená filozofie institutu umožňuje studium jak pro muslimy, tak i nemuslimy.