Al-Mahdi Institute : Education & Research

Campus and Facilities

 

A kampusz iránti sürgető  igénynek köszönhetően, hogy az oktatás, a kutatás és az outreach  tevékeny-ségek működjenek, 2012 Októberé-ben az AMI tulajdonába került a Birminghamban (Anglia) található épületegyüttes, a hozzá tartozó telekkel. A kampuszt eredetileg 1929-ben hozták létre keresztény teologiai papneveldeként, a Mennybemenetel Kollégiuma néven, több mint tizenhatezer négyzetméter festői szépségű területen.

Jelenleg az Intézet felújítás alatt  áll, amely várhatólag 2014 nyarára fejeződik be. Az Intézetben hét osztályterem  lesz, melyből legalább három a legfejlettebb informatikai eszközökkel lesz felszerelve, megkönnyítvén az oktatási tevékenységekhez való virtuális hozzáférést. Az Intézet ezen kívül büszkélkedhet három konferencia illetve oktatási teremmel, mind audio-vizuális rendszerekkel felsze-relve, melyek egyenként 80 fő befogadására alkalmasak.

A korábbi Imaház fontos részét képezi az Al-Mahdi Intézetnek. Jelenleg nyitva áll minden vallás és tradició követője előtt, funkcióját tekintve egy multi-vallású imahely.

Az AMI Könyvtár -  2013 Júliusától külső felhasználók számára is hozzáférhető - két szinten fog elhelyezkedni és közel 45 ezer munkát fog tartalmazni.

Továbbá a kampusz  számos lakhatási lehetőséget foglal magába: 17 önellátó és fürdőszobával rendelkező szoba szép kilátással a kertre, 4 háromszobás ház, 7 kétszobás lakás és 2 studio apartman.  

A már meglévő egyedülálló intel-lektuális és spirituális központra épülő berendezés és felszerelés így biztosítani tudja a Próféta és feddhetetlen leszármazottak tanításainak és az Iszlám emberi arcának képviseletét.